Keen på å bli vår nye fagansvarlig?

09. mai 2019

Skrevet av Stian Johansen

Er du?

Ba R aktuelt bilde

Vi har funnet frem kikkerten, og speider etter en ny fagansvarlig som kan bidra til å kaste glans over kontoret vårt i Oslo. Den vi blir så heldige å få som kollega kommer til å få ansvaret for det faglige innholdet i alt vi arrangerer, og en plass i ledergruppa.

So far so good?

Hvis det er deg vi ser etter, så er du en som liker å jobbe litt utenfor den vanlige 8–16-boksen, men akkurat innafor nok til å trives like godt med jobbing i team som alene. Det står jo tross alt i alle utlysninger!

Reising er det også fint om du liker, for du kan regne med sånn ca. 50 reisedøgn i året. Kanskje litt mindre, kanskje litt mer. Fordelen er at mye av reisingen er for å delta på ulike konferanser landet over, til og med noen utenfor Norges grenser.

Det er viktig for oss at en glanskastende fagansvarlig selv har erfart å ha foreldre med rusutfordringer. Like viktig er det at denne erfaringen er bearbeidet og kommet litt på avstand.

Personlig initiativ er en viktig egenskap, for du vil erfare at få uker er helt like, og i perioder må du aktivisere deg selv. Det gjør at det er ganske fleksibelt å være fagansvarlig, med mulighet til å jobbe hjemmefra når anledningen byr seg.

Som fagansvarlig kommer du til å få innvirkning på hvordan organisasjonen driftes i det daglige.

Så, for å si noenlunde det samme, bare med prikk foran, så har du:

 • høyere utdanning innen områdene helse/sosial/pedagogikk
 • egenerfaring som barn av rus
 • erfaring og interesse for undervisning og kursledelse
 • forståelse for og erfaring med brukermedvirkning og erfaringskompetanse som fag
 • erfaring med ledelse av prosjekter og prosesser

Du får ansvar for:

 • skolering og opplæring av brukerrepresentanter og erfaringsformidlere
 • faglig innhold på samlinger internt i organisasjonen
 • kompetanse- og utviklingstiltak i organisasjonen
 • kvalitetssikre kunnskapsbasert praksis i organisasjonen
 • veilede og følge opp brukerrepresentanter i råd og utvalg
 • sitte i råd og utvalg på vegne av BAR
 • holde foredrag på vegne av organisasjonen
 • delta i organisasjonens ledergruppe

Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning og lønn etter avtale. Du kan forvente noe arbeid på ettermiddag/kveld og 6-8 helger hvert år.

Frist: 15.05.2019

Varighet: Fast

Søknader kan sendes til marius@barnavrus.no

Spørsmål om stillingen rettes til generalsekretær Marius Sjømæling: Tlf: +47 474 79 481; E-post: marius@barnavrus.no

Del denne saken: Facebook Twitter