En svikt i behandlingstilbudet kan ende med en barndom mindre!

Vi har de siste dagene fulgt saken om mennesker i rusbehandling ved Vitalis privatsykehus, som muligens ikke får den behandlingen de har rett til og krav på, med stor bekymring. Les mer