Stilling ledig: Brukerstyrt senter i Rogaland søker daglig leder

Sammen med ADHD Norge leter vi etter en person i stillingen som daglig leder til et nytt brukerstyrt senter i Sandnes, Rogaland. Søknadsfrist 10.02.18 Les mer

Om BARsnakk i fagtidsskrifter!

BARsnakk hadde et rekordår i 2017, og det har interessert fagtidsskriftene Fontene og frifagbevegelse.no. Prosjektleder Kristina Berger, frivillig Lena Bull og kommunikasjonsansvarlig Stian Johansen ble alle intervjuet i forbindelse med artikkelen.

Hele artikkelen på Fontenes nettsider her.

Hele artikkelen på frifagbevegelse.nos nettsider her. 

 

 

Forskningen på BARsnakk som bakgrunnsmateriale

Forskningen på BARsnakk, lansert på Søndagsrevyen 8. oktober 2017, er med og danner bakteppet i en artikkel i fagtidsskriftet Fontene. Artikkelen skriver videre om de flotte menneskene i Blå Kors Kompasset i Oslo, og den jobben de gjør.

Hele artikkelen kan du lese her.

Du  finner forskningsrapporten «Når lyset knapt slipper inn» her.

Ikke en plattform for barna?

Regjeringens nye politiske plattform byr på mer tilgjengelig alkohol og åpenbare paradokser. Les mer

Invitasjon til workshop lørdag 3. februar 2018

Workshop: Ungdom i fokus – informasjon og rettigheter. Er du mellom 13 og 25 år – og opptatt av ungdoms trivsel og hverdagsmestring?

Det er mange forhold som påvirker barn og unges trivsel og mestring av hverdag og skole. Vi vil gjerne høre dine tanker om hva det kan være, og hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med å støtte barn og unge.

Vi som inviterer til workshop er brukerorganisasjoner og fem statlige direktorater.

Hvor og når?

Dato: Lørdag 3.februar 2018

Tid: 10.00- 16.00

Sted: Thon Hotell Opera – Oslo

Tema for workshopen

De fem direktoratene ønsker å jobbe tettere sammen for at barn og unge skal ha det bra. Vi er blant annet opptatte av barn og ungdoms rettigheter. Vi jobber med temaer som universell utforming, helse, utdanning, NAV, tilrettelegging, integrering, mobbing, barnevern, vold og overgrep.

På workshopen vil vi drøfte spørsmål knyttet til rettigheter, tilrettelegging og digitale informasjons- og rådgivningstjenester. Du kan i tillegg gjerne ta opp andre tema du mener er viktig at vi kjenner til. Vi ønsker å sikre deltagelse fra flest mulige ungdomsorganisasjoner fra hele Norge.

Påmelding her innen: torsdag 25. januar 2018.

Har du tilretteleggingsbehov når det gjelder mat eller har andre behov, gi beskjed under påmeldingen. Det er bindende påmelding.

Direktoratene dekker billigste reise til og fra workshopen, samt mat og drikke mens vi er samlet. Vi dekker også overnatting dersom det av helsemessige årsaker eller det ikke lar seg gjøre å reise frem og tilbake på dagen. Kontakt Janne.Kozar.Jalving@helsedir.no for å diskutere løsninger.

 

Med vennlig hilsen

Elevorganisasjonen, Mental helse ungdom, Norges Døveforbunds ungdom, Unge funksjonshemmede, Barn av rusmisbrukere, Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids og velferdsdirektoratet (NAV), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

ABC Nyheter: arv og miljø

ABC Nyheter har skrevet artikkel om alkoholforbruk i Norge, med fokus på avhengighetsproblematikk og forholdet mellom arv og miljø. Vår generalsekretær har blitt intervjuet, og de har også snakket med våre venner og kolleger i kampanjeorganisasjonen Av-og-til.

Hele artikkelen kan du lese her.

NRK: barn som vokser opp med rusmisbruk i hjemmet

Med utgangspunkt i en konkret barnevernssak fra Tromsø, skriver NRK om barn som vokser opp i hjem preget av rusmiddelmisbruk. De henvendte seg til oss for å få mer generelt bakgrunnsstoff og noen kommentarer til saken de jobbet med.

Hele saken kan leses her.