De utrøstelige barna

Kunnskapen om LAR-barna er ikke god nok Les mer

Gaven fra Marius

Det var få mennesker som visste at Marius Sjømæling hadde en rusavhengig mamma. Lærerne sa at han var urolig. At han tok seg til rette der han tilsynelatende kom og gikk til og fra skolen som han selv ville. Les mer